POŽÁRNÍ OCHRANA

Požární ochrana instalačních šachet

Cílem preventivní stavební požární ochrany je zamezit vzniku a šíření ohně, jakož i rozšíření ohně do jiných požárních úseků.

Ve stávajících budovách je možné šachty zafoukat granulátem a dosáhnout tím dodatečně zlepšení požárně-technického stavu.

Dutiny se zcela zafoukají vločkami z minerální vlny, které přesně okopírují tvary konstrukčních prvků obsažených v dutinách a vyplní prostor mezi nimi.

Brandschutz von Installationsschächten

 

Požární ochrana protipožárními omítkovými nástřiky

Mineralisch gebundene Fertigmischungen, die als Spritzputze zur brandschutztechnischen Aufrüstung von Bauteilen eingesetzt werden. Die Beschaffenheit der Bauteiloberfläche muss den Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Verwendung von Putzträgern (Rippenstreckmetall, Drahtgewebe o. Ä.) ist brandschutztechnisch nicht erforderlich.

Die Brandschutz-Putzbekleidung besteht aus dem Spritzputz und einem Haftmittel. Wirksamer Brandschutz für Bauteile aus Beton, Stahlbeton sowie Spannbeton (z. B. Stützen, Balken, Platten, Rippendecken). Wird auch zur Aufrüstung von Trapezblechdecken mit Aufbeton verwendet. Cafco-BLAZESHIELD-DC/F ist außerdem eine wirksame Wärmeisolierung für die Unterseite von Bedachungen. Zudem wird die Schallabsorption verbessert.

Brandschutz mit Cafco-Spritzputz-Systemen